Voorkom lekkage door een kelder goed af te dichten

In Nederland is de grondwaterstand relatief hoog, in sommige gevallen slechts 20 cm onder maaiveld. Als gevolg van klimaatverandering (droge zomers en natte winters) is de grondwaterstand de afgelopen jaren alleen maar hoger geworden. Hierdoor is het risico op wateroverlast ofwel lekkage in de kelder ook veel groter.

Als een kelder niet goed waterdicht is, is de kans op lekkages groot. Daarom adviseren wij bij een nieuwe kelder om te investeren in een waterdichte kelder. Als je een kelder later alsnog waterdicht moet maken of lekkages moet verhelpen, zijn de kosten hiervoor een veelvoud van de investering die nodig is tijdens de nieuwbouw van de kelder.

Bekijk hieronder een algemeen advies over kelderafdichting buitenzijde. Deze werkomschrijving is gebaseerd op standaardsituaties. Neem  voor specifieke
gevallen contact om met ons.

Voor elke keldersituatie een waterdichte oplossing

Kelders worden gemaakt uit verschillende materialen en kennen verschillende waterbelastingen:
 • Waterbelasting door bodemvochtigheid
 • Waterbelasting door niet-stuwend water
 • Waterbelasting door opstuwend water en/of grondwater
De soort waterbelasting bepaalt de systeemopbouw dat moet worden gekozen om de kelder waterdicht te maken. We gaan uit van een kelder of ruimte dat te maken heeft met waterbelasting door opstuwend water en/of grondwater. Dat is tenslotte het probleem waar we nu te maken hebben in Nederland door de extreem natte periodes.

Onderstaande werkwijze kan toegepast worden voor het aan de buitenzijde afdichten van keldermuren, vloerplaten, fundamenten en plafonddekken van ondergrondse parkeergarages.

Werkwijze kelderafdichting buitenzijde

Om een gebouw of kelder van de buitenzijde af te dichten, moet de volgende opbouw aangehouden worden.
 
 1. Ondergrond voorbereiden
 2. Holle kim aanbrengen
 3. Voorstrijken
 4. Schraplaag aanbrengen
 5. Eerste afdichtingslaag aanbrengen
 6. Weefsellaag aanbrengen
 7. Tweede afdichtingslaag aanbrengen
 8. Verlijmen van isolatieplaten 
Verwerking
Houd bij de verwerking rekening met het volgende:

 • De verwerking kan op een droge of winddroge (maar wel zuigende ondergrond) gebeuren. Een vochtige ondergrond verlengt de drogingstijd.
 • De verwerking van bitumen afdichtingsproducten is mogelijk vanaf +3°C (objecten en omgevingstemperatuur.

Stap 1: Ondergrond voorbereiden
 • De ondergrond moet vorstvrij, vast, egaal, zonder teerpek, nesten, gapende scheuren, bramen en schadelijke verontreinigingen zijn.
 • Hoeken moeten afgerond worden. Naar buiten uitstekende mortelresten moeten worden weggekapt.
 • Cementlijm, mortelrestanten en andere materialen die de hechting reduceren, moeten volledig worden verwijderd met een geschikt apparaat, b.v. diamant handschuurmachines.
 • Metselwerk en andere ondergronden mogen bij drukkend water geen grotere scheurbreedtes dan 1 mm hebben.
 • Voegen en gaten groter dan 5 mm moeten worden opgevuld met weber.tec 933
Stap 2: Holle kim aanbrengen
Stap 3: Voorstrijken
 • Breng weber.tec 901 als grondlaag aan. Deze voorstrijk in de verhouding 1:10 met water verdunnen en daarna met een rol of kwast opbrengen.
Stap 4: Schraplaag aanbrengen
 • Om poriën, holtes en open stootvoegen tot 5 mm breedte af te dichten, breng je Kiwitz ADT 320 PS bitumendichtingspasta op het gehele oppervlak als schraplaag aan.
 • De schraplaag moet voldoende droogtijd krijgen en mag door de navolgende afdichtingslaag niet beschadigd worden.
Stap 5 + 6: Eerste afdichtingslaag aanbrengen inclusief glaszijdeweefsel
 • Nadat de schraplaag opgedroogd is, breng je de eerste afdichtingslaag aan met Kiwitz ADT 320 PS. 
 • De totale laagdikte van de twee lagen is ca. 4 mm (verbruik van 5,6 liter per m2). 
 • In deze eerste laag dien je volvlakkig een glaszijde weefsel weber.sys 981 in te bedden.  
Stap 7: Tweede afdichtingslaag
 • Zodra de eerste laag zodanig is uitgehard dat deze niet meer beschadigt bij het aanbrengen van een tweede laag, breng je de tweede afdichtingslaag met Kiwitz ADT 320 PS aan.
Stap 8: Plaatsen isolatieplaten
 • Breng Kiwitz ADT 320 PS gelijkmatig op de achterzijde van de isolatieplaat aan en verlijm deze op de uitgeharde dichtingslaag.
 • Let erop dat de platen op het horizontale deel van het fundament stabiel worden aangebracht. Hiervoor zijn speciale passtukken beschikbaar.
De dichtingslaag moet de eerste uren worden beschermd tegen regenwater en tot het tijdstip van volledige uitharding beschermd worden tegen vorst en grondwater. Na volledige uitharding (de duur hiervan is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid) kunnen eventueel beschermende en/of drainageplaten worden aangebracht en kan vervolgens het aanvullen van de bouwput en het uitschakelen van de grondwaterhuishouding worden uitgevoerd. Er mag geen leem, bouwpuin of grind direct tegen de uitgeharde afdichting worden gestort.

Isoleren van Kelders

Vanuit het bouwbesluit ben je verplicht om kelders te isoleren volgens NEN 1068. In deze isolatienorm wordt omschreven dat het beter is om de isolatieplaten, aan de buitenzijde van de kelder, volvlakkig te verlijmen. Met volvlakkig verlijmen krijg je 2% meer isolatiewaarde t.o.v. partieel verlijmen.

Naast dat het isoleren van een kelder verplicht is, zorgt het voor een prettig leefklimaat. Door het isoleren voorkom je condens en ben je verzekerd van een goed binnenklimaat. Nadat je de kelder aan de buitenzijde hebt afgedicht met de bitumen afdichtingspasta, raden wij aan om direct XPS isolatieplaten te verlijmen. XPS isolatieplaten staan voor kwaliteit en samen met Weber.tec Superflex 10 zijn er heel veel kelders afgedicht en geïsoleerd.Bekijk hieronder de video en zie hoe je kelder vanuit de buitenkant waterdicht maakt.
 

De zekerheden van Kiwitz Kelderafdichting buitenzijde:

✔ Een duurzaam waterdichte kelder, daardoor een prettig leefklimaat.
✔ Voldoet aan de NEN EN 15814+A2
✔ Scheuroverbruggende systemen
✔ Zeer goed verwerkbaar, ook bij vochtige en koude omstandigheden
✔ Producten zijn gebaseerd op 70 jaar kennis en innovatie
✔ Al meer dan 1.000.0000 m2 aan kelderwand afgedicht met deze producten

Alle producten op rij om je kelder van buiten af te dichten

weber.tec 901

Item No. ITEM.0000114

weber.tec Superflex 10

Item No. ITEM.0000122

weber.tec Superflex D 24

Item No. ITEM.0001710

Kiwitz ADT 320 PS

Item No. ITEM.0004060
Aan het laden
Aan het laden