Kiwitz kiest bewust voor duurzaam


We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen.

De bouw heeft een belangrijke rol op het gebied van duurzaamheid. Innovatieve materialen, technieken en ontwerpen kunnen het energieverbruik, de CO2-uitstoot en het gebruik van steeds schaarser wordende grondstoffen terugdringen.
 

Duurzaamheid

Alhoewel er geen eensluidende definitie voor duurzaamheid valt te geven, is duurzaamheid een leidende waarde in keuzes die we maken. Als leverancier van specialistische bouwstoffen levert Kiwitz hier een bijdrage aan.

We maken onder andere gebruik van het ‘Trias Energetica’ principe voor onze gebouwen. We hebben in 2011 een nieuw pand gebouwd waarbij het verbruik van energie is geminimaliseerd door optimale isolatie en inzet van warmtepompen.
1 van de 4 werkmaatschappijen van de Kiwitz Groep is Comfort Company. Deze werkmaatschappij houdt zich uitsluitend bezig met het verduurzamen van gebouwen door isolatie.
 
Bij productinnovaties speelt duurzaamheid een belangrijke rol, enkele voorbeelden:
Terugdringen van producten die oplosmiddel-houdend zijn en vervangen worden door water gedragen varianten.
Invoeren van PE folie (in plaats van meerlagige papieren verpakkingen) ten behoeve van betere beheersing afvalstromen.
Introductie van stofarme, cementaire producten.
Ontwikkelen van een vocht en warmte regulerende verf welke het leefklimaat van woningen en kantoren verbetert (verwachte introductie: Q3, 2018).
 

Circulariteit

Zoals reeds aangegeven worden met verpakkingen steeds meer keuzes gemaakt voor varianten die beter zijn qua afvalscheiding.
De producten die in deze aanbieding worden genoemd voldoen aan hoge standaarden qua emissie (EC 1).
Qua hergebruik van primers en tegellijmen zijn er theoretisch wel mogelijkheden, maar voor het scheiden van deze materialen, nadat zij aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, is nu nog geen geschikte methode voorhanden. Bovendien ondergaan cementaire tegellijmen een ‘hydraulisch’ afbindproces wat inhoudt dat dit onomkeerbaar is. Praktische gezien komen tegellagen die gesloopt zijn, in de afvalstroom ‘puin’ terecht en kunnen dan dienst doen als puinlaag in funderingen etc.
 

Het kan altijd beter.

De afgelopen jaren hebben we goede stappen gezet op het pad van duurzaamheid. Nieuwe technieken, inzichten en innovaties worden op de voet gevolgd. Onlangs was er een bericht dat beton recyclebaar is. Beton en poedertegellijmen hebben een grote verwantschap dus wellicht biedt dat weer mogelijkheden in de nabije toekomst.Aan het laden
Aan het laden