Tegels verlijmen op een anhydrietvloer; geen waterbelasting


Steeds vaker krijg je te maken met calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren waaronder de anhydrietvloer. Een anhydrietvloer is een betonachtige dekvloer en heeft een dikte van 30 tot 50 mm op basis van gips. Een anhydrietvloer is een tussenlaag die de functie vervult van een harde uitvlaklaag op een draagvloer. Het doel van deze laag is, na schuren, een vlakke ondergrond te verkrijgen voor de uiteindelijke vloerbedekking.

In 6 stappen tegels verlijmen op anhydrietvloer

Dit advies geldt voor tegels met een grootte van maximaal 40 x 40 cm.
 

1. Voorbereiding van de ondergrond

Voor het verlijmen van tegels moet het restvochtgehalte van de ondervloer door middel van een CM-meting worden gemeten en vastgelegd. Om een anhydrietvloer te kunnen betegelen mag het restvochtgehalte maximaal 0,5% zijn.

De ondergrond moet vervolgens geschuurd worden zodat de sinterlaag wordt verwijderd. Hierna moet alle hechtingsverminderende bestanddelen (zoals bijvoorbeeld het schuurstof) verwijderd worden.
 

2. Gronderen van de ondergrond

De anhydrietvloer kun je het beste voorstrijken met Kiwitz PRM 110.
Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

   > Bekijk al onze primers
 

3. Verlijmen van de tegels

De tegels verlijm je met Kiwitz LMN 540, een cementgebonden, met kunststoffen veredelde tegellijm of met Kiwitz LMN 580, een hydraulisch afbindende, snelhardende cementgebonden tegellijm. Bij tegels groter dan 30x30 cm dient de buttering-floating methode te worden toegepast. Hierbij wordt de lijm zowel op de ondergrond als op de achterzijde van de tegels aangebracht. Alleen op deze manier is een optimale hechting op de ondergrond te verkrijgen.

   > Bekijk al onze tegellijmen
 

4. Voegen van de tegels

Bij vloertegelwerk adviseren wij weber.fug 877. De minimale voegbreedte bedraagt 3 mm. Het verbruik is afhankelijk van de voegdimensies. Deze voegmortel is in diverse kleuren leverbaar.

   > Bekijk al onze voegmortels
 

5. Voorbereiden van de kitvoeg

Voor een goede hechting van de aan te brengen kit is het belangrijk dat de te vullen voeg schoon en droog is. Het toepassen van de juiste rugvulling voorkomt een drie-vlakshechting. Na het plaatsen van de rugvulling wordt een primer op de voegflanken aangebracht voor een optimale hechting van de kit.
 

6. Afkitten

Voor het afkitten van bijvoorbeeld de aansluitvoegen of dilatatievoegen adviseren wij Kiwitz KTN 350. Dit product is leverbaar in diverse kleuren welke zijn afgestemd op de kleur van de voegmortel.

   > Bekijk al onze kitproducten
 

Aandachtspunten bij dit advies

Anhydrietvloeren kennen specifieke eisen met betrekking tot de tijd wanneer er een tegelafwerking op aangebracht kan worden; bepalende factor is het restvochtgehalte. Indien er sprake is van in de lijm verwerkte vloerverwarming, dient het restvochtpercentage maximaal 0,3%  te zijn. Voor informatie over o.a. het maximale restvochtgehalte en de minimale leeftijd van de betreffende ondergrond verwijzen wij naar ‘algemene richtlijnen ondergrond’.
 
Bovenstaand advies is gebaseerd op standaardsituaties en kan als volgt worden beschreven: Vloertegelwerk op een anhydrietvloer in een binnensituatie waarbij geen waterbelasting te verwachten is. De toe te passen tegels zijn keramisch, geëxtrudeerd of droog geperst (confom NEN-EN 14411) en hebben een oppervlak van maximaal 1.600 cm2. De belasting van het tegelwerk is normaal, huiselijk gebruik. Voorbeelden voor het toepassingsgebied: Woonkamer- , keuken- en/of toiletvloer.
Het tegelwerk dient te worden uitgevoerd conform URL35-101.

Heb je grotere tegels of is jouw situatie anders dan hierboven beschreven? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies. We helpen je graag.
Aan het laden
Aan het laden