Gebruiksklare mortel aanmaken


Hoe maak je mortel aan?

  1. Giet de aangegeven hoeveelheid schoon aanmaakwater in een lege bak of emmer.
    Bekijk de mengverhouding op de verpakking
  2. Voeg vervolgens het poeder toe en roer met een geschikt roerstuk door.
  3. Bij voorkeur machinaal mengen totdat een homogeen en klontvrij mengsel is ontstaan.
  4. Zorg voor voldoende mengtijd. De mengtijd is afhankelijk van het type menger. Een mengtijd van minstens 3 minuten is voor de meeste mortels gewenst.
  5. Na het mengen laat men het materiaal vaak nog 1 of 2 minuutjes rijpen om vervolgens nog een keer te mixen. Nu is het mengsel klaar voor gebruik.
   < Bekijk onze mortels

Verhouding bij het zelf maken van mortel

De mengverhouding vind je op de verpakking of het productinformatieblad van de mortel en verschilt per product. Voor egalisatie- en uitvlakmortels heb je meer water nodig dan voor giet-, konus of ondersabelingsmortels. Voor egalisatiemortel is dit ongeveer 1/4 aan water per kg. Bij uitvlakmortels ligt de verhouding ongeveer op 1/6 aan water per kg. Voor de overige mortels geldt een verhouding van 1/8 tot 1/10 water per kg. Doseer altijd binnen de aangegeven waterbrandbreedte, zodanig veel water dat een mortelspecie met de gewenste consistentie ontstaat.
 

Voor vloeren

Door geschikte maatregelen moet voorkomen worden dat de egalisatiemortel direct wordt ingesloten door de aangrenzende wanden of in de randvoegen loopt, bijvoorbeeld door flexibele randstroken aan te brengen. De aangegeven hoeveelheid schoon aanmaakwater in een geschikte bak gieten. Vervolgens het poeder toevoegen en met een geschikt roerstuk minstens 3 minuten intensief doorroeren, totdat een goed vloeiende, homogene mortel is ontstaan. Na een rijpingstijd van 2 minuten nogmaals kort en bij een laag toerental oproeren. Daarna het mengsel, beginnend op het diepste punt van de ondergrond, uitgieten en met een glitspaan voor vloeren of een afstrijker voor grote oppervlakken in de benodigde laagdikte verdelen. Het materiaal is zelfnivellerend. Ter verbetering van de ontluchting kan direct na het verdelen van de egalisatiemortel met een stekelrol worden doorgerold. Het pas aangebrachte, verse materiaal moet beschermd worden tegen tocht, sterk zonlicht en grote warmte. Om reeds uitgeharde egalisatielagen opnieuw te egaliseren, dient eerst weber.prim 802 als grondlaag aangebracht te worden.

   < Bekijk onze egalisatiemortels

Met een mixer of de hand?

Bij voorkeur de mortels mixen met een mengmachine. Door de mortel machinaal te mengen ontstaat eerder een homogeen mengsel.
 
Bekijk in onderstaand filmpje hoe je egalisatiemortel op een juiste manier aanmaakt en mixt.Aan het laden
Aan het laden