Betonschade herkennen


Beton beschermt op grond van zijn hoge alkaliteit de aanwezige wapening tegen corrosie. Door externe invloeden zoals water, kooldioxide en zoutbelasting wordt de alkaliteit van de beton verlaagd. Dit wordt carbonatatie genoemd. Zodra de natuurlijke corrosiebescherming van het wapeningsstaal verloren gaat, ontstaat er corrosie op de wapening. Dit heeft als gevolg een volume vergroting van het wapeningstaal waardoor de betondekking eraf wordt gedrukt. Dit wordt ook wel betonrot genoemd. In veel gevallen kan het op een goede manier bestreden worden, zodat de oorspronkelijke sterkte van het beton opnieuw bereikt kan worden. Hierbij is het zaak om er zo snel mogelijk bij te zijn en de gevolgen op die manier zoveel mogelijk te beperken: 
 • Zichtbare corrosie
 • Slechte staat van beton
 • Betonschade
 • Opheffen van gevaarlijke situaties door afbrokkelend beton.

Zichtbare corrosie

Het herkennen van betonschade is over het algemeen niet erg moeilijk. Zo is de kans  groot dat er sprake is van vrijkomende wapening. Dit betekent dat er metalen delen te herkennen zijn, die over het algemeen zeer gecorrodeerd zullen zijn. Er zullen  doorgaans flinke corrosieplekken te zien zijn rondom de wapening van het beton. Verder kun je betonrot herkennen aan roodbruine, donkere vlekken op bijvoorbeeld een balkon. In al deze gevallen is het zaak om wat aan het betonrot te laten doen ten behoeve van de algehele veiligheid.  


Slechte staat van het beton 

Betonschade valt dus gemakkelijk te herkennen aan de tekenen van corrosie, maar ook aan de staat van het beton zelf. Zo komt het vaak voor dat er sprake is van  afgebrokkelde stukken beton. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de sterkte van de betonconstructie snel afneemt. Verder komt het veel voor dat er scheuren ontstaan in het beton. Zodra je deze waar kunt nemen is het van belang om actie te ondernemen, om verdere problemen zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid terug te  brengen.

Naar gelang het soort bouwwerk worden verscheidene systemen voor bescherming, respectievelijk reparatie van de gewapende betonconstructie gebruikt. Kiwitz biedt met zijn twee betonreparatiesystemen een veelomvattende oplossing voor alle toepassingen:
 • Lichte, esthetische betonreparatie
 • Zware, constructieve betonreparatie
Bekijk ook het stappenplan voor betonreparatie

Download de brochure voor esthetische en constructieve betonreparaties


In de brochure vind je systemen en stappenplannen voor esthetische en constructieve betonreparatie van:
 • Betonlatei
 • Vloerovergang
 • Bruggen
 • Balkonrenovatie
 • Scheuren in betonwanden of vloeren

Download brochure
Aan het laden
Aan het laden