Kelderafdichting aan de buitenzijde


In Nederland is de grondwaterstand relatief hoog, in sommige gevallen slechts 20 cm onder maaiveld. Als een kelder niet goed waterdicht is, is de kans op lekkages groot. Daarom adviseren wij bij een nieuwe kelder om te investeren in een waterdichte kelder. Als je een kelder later alsnog waterdicht moet maken of lekkages moet verhelpen, zijn de kosten hiervoor een veelvoud van de investering die nodig is tijdens de nieuwbouw van de kelder.

De zekerheden van Kiwitz Kelderafdichting buitenzijde:
✔ Een duurzaam waterdichte kelder, daardoor een prettig leefklimaat.
✔ Voldoet aan de NEN EN 15814+A2
✔ Scheuroverbruggende systemen
✔ Zeer goed verwerkbaar, ook bij vochtige en koude omstandigheden
✔ Producten zijn gebaseerd op 40 jaar kennis en innovatie
✔ Al meer dan 1.000.0000 m2 aan kelderwand afgedicht met deze producten

Isoleren van Kelders

Vanuit het bouwbesluit ben je verplicht om kelders te isoleren volgens NEN 1068. In deze isolatienorm wordt omschreven dat het beter is om de isolatieplaten, aan de buitenzijde van de kelder, volvlakkig te verlijmen. Met volvlakkig verlijmen krijg je 2% meer isolatiewaarde t.o.v. partieel verlijmen.

Naast dat het isoleren van een kelder verplicht is, zorgt het voor een prettig leefklimaat. Door het isoleren voorkom je condens en ben je verzekerd van een goed binnenklimaat. Nadat je de kelder aan de buitenzijde hebt afgedicht met de bitumen afdichtingspasta, raden wij aan om direct XPS isolatieplaten te verlijmen. XPS isolatieplaten van Blauwplaat staan voor kwaliteit en samen met Weber.tec Superflex 10 zijn er heel veel kelders afgedicht en geïsoleerd.

Een aantal van onze topproducten voor kelderafdichting buitenzijde

Weber.tec 901:
Grondlaag op basis van wateremulgeerbare bitumen. Deze pas je toe bij Weber.tec Superflex 10 als grondeerlaag/primer.
Weber.tec Superflex 10:
Een zeer goede verwerkbaarheid door speciale toevoegingen aan de bitumenpasta. Hooggeconcentreerde, oplosmiddelvrije 2K bitumendichtingspasta.
Weber.tec Superflex D 24:
Is uitermate geschikt indien de werkzaamheden gereed moeten zijn. Na 4 uur kunnen isolatie-/ drainage- / beschermplaten geplakt worden.

Voor elke keldersituatie een waterdichte oplossing

Kelders worden gemaakt uit verschillende materialen en kennen verschillende waterbelastingen.
Bekijk hieronder de video en zie hoe je kelder vanuit de buitenkant waterdicht maakt.


Stappenplan kelder waterdicht maken

Hieronder vind je een algemeen advies over kelderafdichting buiten. Deze werkomschrijving is gebaseerd op standaardsituaties. Voor specifieke gevallen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

1. Algemeen

De ondergrond moet vorstvrij, vast, egaal, zonder teerpek, nesten, gapende scheuren, bramen en schadelijke verontreinigingen zijn.
Randen moeten afgeschuind en hoeken moeten gerond zijn. Naar buiten uitstekende mortelresten moeten worden weggekapt.
Cementlijm, mortelrestanten en andere onderdelen die de hechting reduceren moeten volledig worden verwijderd met een geschikt apparaat, b.v. diamant handschuurmachines.
De ondergronden moeten vrij van bouwpuin en aarde zijn.
De oversteek van fundamenten moet bijzonder zorgvuldig worden voorbereid.
Metselwerk en andere ondergronden mogen bij drukkend water geen grotere scheurbreedtes dan 1 mm hebben.
De verwerking kan op een droge of winddroge (maar wel zuigende ondergrond) gebeuren. Een vochtige ondergrond verlengt de drogingstijd.
De verwerking van bitumen afdichtingsproducten is mogelijk vanaf 3º C (object en omgevingstemperatuur).

2. Voorstrijken

Weber.tec 901, geconcentreerd bitumenemulsie in de verhouding 1:10 met water verdunnen en daarna met een rol of kwast opbrengen.

3. Schraplaag

Bij oppervlakken met poriën of andere verstoringen in het oppervlak is een schraplaag met Weber.tec Superflex 10 nodig om de vorming van luchtblazen in de dichtingslaag te voorkomen.
Verbruik: circa; 1,2 kg/mm laagdikte.

4. Dichtingslaag

Na droging van de voorstrijk en of schraplaag een eerste laag Weber.tec Superflex 10 aanbrengen. In de nog verse laag WEBER.SYS 981 inbedden en vervolgens direct een een tweede laag Weber.tec Superflex 10 aanbrengen.
Het verbruik voor de twee lagen samen is ca. 6 kg/m2 bij 4 mm laagdikte.

5. Aanbrengen van PS-isolatieplaten

Bij niet drukkend water worden de platen met 6 tot 8 lijmpunten Weber.tec Superflex 10  (afhankelijk de grootte van de plaat) op de uitgeharde dichtingslaag verlijmd.
Bij drukkend water wordt Weber.tec Superflex 10 gelijkmatig op de achterzijde van de PS-plaat aangebracht en worden deze zo verlijmd op de uitgeharde dichtingslaag.
Men dient erop te letten dat de platen op het horizontale deel van het fundament stabiel worden aangebracht. Hiervoor zijn speciale passtukken beschikbaar.
Het verbruik bij puntsgewijze verlijming is ca. 1 kg/m2 ; bij een volvlakkige verlijming is dat ca. 3 kg/m2.

6. Aanvullen

Na volledige uitharding (de duur hiervan is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid) van de dichtingslaag kunnen eventueel beschermende en/of drainageplaten worden aangebracht en kan vervolgens het aanvullen van de bouwput en het uitschakelen van de grondwaterhuishouding enz. worden uitgevoerd.
Er mogen noch leem noch bouwpuin of grind direct tegen de uitgeharde afdichting worden gestort.
Men dient erop te letten dat er geen (regen)water achter de afdichtingslaag kan komen.
De dichtingslaag dient tot het tijdstip van volledige uitharding te worden beschermd tegen vorst.

Producten voor de buitenzijde van je kelder

weber.tec 901

Item No. ITEM.0000114

weber.tec Superflex 10

Item No. ITEM.0000122

weber.tec Superflex D 24

Item No. ITEM.0001710
Aan het laden
Aan het laden