Voorkom problemen door een kelder goed af te dichten


Het beste is om bij de bouw van de kelder te investeren in een waterdichte kelder. Dit is een kleine investering die zich altijd terugbetaalt. Bij de bouw van een kelder verbind je wanden & vloeren met elkaar, wanden & wanden en vloeren & vloeren. Bij deze aansluitingen komen het vaakst lekkages voor.

Door dit vooraf goed af te dichten zorg je in eerste instantie voor een prettig leefklimaat. Daarnaast beperk je de kans op lekkages. Bij het herstellen van een lekkende kelder en het alsnog waterdicht maken van een kelder ben je een veelvoud van de investering kwijt.

Hieronder vind je een algemeen advies over kelderafdichting binnenzijde. Deze werkomschrijving is gebaseerd op standaardsituaties. Voor specifieke gevallen kun je contact opnemen met één van onze medewerkers.

Het kelderafdichting stappenplan


1. Voorbehandeling

Het te behandelen oppervlakte geheel ontdoen van stuc- en sauslagen, ook al zitten ze nog vast op de ondergrond.
Vervolgens  alle loszittende delen (bijvoorbeeld stenen en slechte voegen) verwijderen.
Tenslotte de ondergrond geheel ontdoen van hechtingsbelemmerende bestanddelen, o.a. stof.

2. Voegen verdiepen/verruimen

Om een goede waterdichtheid te kunnen krijgen, moeten de voegen worden uitgekrabd (uitgehakt) tot een diepte van ca. 2 cm.

3. Reparatie

De uitgehakte voegen dichtzetten met WEBER.TEC 933 en vervolgens hiermee de gehele wand uitvlakken. Het uitvlakken moet dun gebeuren. Verbruik ca. 1,8 kg per m2 per 1 mm laagdikte.

4. Aansluiting wand op vloer

In de aansluiting moet een gleuf worden gemaakt van ca. 3 cm diep.
Deze gleuf wordt vervolgens dichtgezet met WEBER.TEC 933 en voorzien van een holle kim met WEBER.TEC 933. De gehele kimaansluiting moet worden afgewerkt met WEBER.TEC SUPERFLEX D24 of WEBER.TEC SUPERFLEX D2

5. Dichtingslaag

Over de uitvlaklaag en holle kim wordt vervolgens het dichtingssysteem aangebracht.
Dit systeem bestaat uit 2-3 lagen WEBER.TEC 934 die worden aangebracht met een spaan en of handstoffer. De laagdikte per laag dient minimaal 2 mm en maximaal 3 mm te zijn. Tussen het aanbrengen van  de lagen dient minimaal 12 uur droogtijd te zitten.

6. Optioneel - Afwerking met een stuclaag

Na de voorgaande bewerkingen is de wand waterdicht.
Indien er een wandafwerking gewenst is kan onderstaande omschrijving gevolgd worden.

7. Hechtlaag

WEBER.SAN 951S, snelbindende hechtlaag t.b.v. spat/wratvormige primer de dichtingslaag.
Verbruik ca. 9 kg per m2 bij een 100% bezetting van het te behandelen oppervlakte.

8. Afwerklaag

WEBER.SAN 954, renovatiepleister. Minimaal in 2 lagen aan te brengen. De totale laagdikte bedraagt maximaal 20 mm (de eerste laag ca. 15 mm de tweede ca. 5 mm).

9. Vloer egaliseren en afdichten

Voor het aanbrengen van de egalisatielaag, moet de ondergrond worden voorzien van een primerlaag. Bij een beton- of cementdekvloer bestaat de primer uit WEBER.PRIM 932P verdund met water in de verhouding 1:3. De wachttijd tussen primer en egalisatielaag bedraagt 1 tot 4 uur. Het aanbrengen van de egalisatielaag met WEBER.TEC 932 moet binnen 48 uur nadat de primer is aangebracht, plaatsvinden.


Algemeen

Er dient pas een volgende laag aangebracht te worden als de laatst aangebrachte laag volledig droog en doorgehard is.

Producten om je kelder mee af te dichten

Kiwitz ADT 320 PS

Item No. ITEM.0004060

Kiwitz MRT 340

Item No. ITEM.0003305

Weber.prim 932 P

Item No. ITEM.0003392

weber.san 951 S

Item No. ITEM.0000295

weber.san 954

Item No. ITEM.0000306

weber.tec 901

Item No. ITEM.0000115

weber.tec 930

Item No. ITEM.0000293

Weber.tec 932

Item No. ITEM.0003391

weber.tec 933

Item No. ITEM.0000263

weber.tec 934

Item No. ITEM.0000307

weber.tec 944 S

Item No. ITEM.0000128

weber.tec Superflex D 2

Item No. ITEM.0002618

weber.tec Superflex D 24

Item No. ITEM.0001710
Aan het laden
Aan het laden