Richtlijnen voor vloerverwarming opstook – afkoelprotocol


Algemeen

Onder vloerverwarming wordt in dit opstook- en afkoelprotocol een warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer moet boven de waterleiding ten minste 25 mm dik zijn.
 
In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen, voordat er een afwerking op de vloer komt. Het is vereist om onderstaand opstook- en afkoeltraject te hanteren.

Download het opstookprotocolOpstook en afkoeltraject

  • De aanvangstemperatuur op dag 1 dient te worden ingesteld op 20˚C (temperatuur van het leiding water).
  • De dagen hierna dient de temperatuur met  5˚C per dag te worden verhoogd tot een maximum wordt bereikt van 40˚C (als de maximum temperatuur van het systeem lager is dient dat als maximum te worden gehanteerd).
  • Houd de maximum temperatuur minimaal 24 uur stabiel.
  • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5˚C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker 's zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 ˚C bedraagt.
Gedurende het opwarmtraject wordt geen rekening gehouden met nachtverlagingen.

Overzicht opstook- en afkoeltraject

Opstooktraject 
Dag 1:Watertemperatuur 20°C
Dag 2:25 °C
Dag 3:30 °C
Dag 4:35 °C
Dag 5:40 °C
Dag 6:40 °C
Afkoeltraject 
Dag 7:35 °C
Dag 8:30 °C
Dag 9:25 °C
Dag 10:20 °C
Dag 11:Herhalen* of afwerklaag  aanbrengen

 
*Bij scheurvorming  dienen die scheuren eerst wijder te maken (opslijpen) en dichtgezet te worden met Weber. prim 806. De opstookprocedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. Mocht dit - gezien de beschikbare tijd - niet kunnen, neem dan contact met ons op. (eventueel een ontkoppelingsmat toepassen) .
N.B. Deze richtlijn is in overeenkomst met de Opstook en afkoel protocol  BA-richtlijn 2.1 en 2.2 van Bedrijfschap afbouw.


Belangrijk

  • Gedurende het opstooktraject (en afkoelingstraject) dient de vloer vrij te zijn van bouwmaterialen of afdekkingen.
  • Het starten van de opstook traject  mag op zijn vroegst bij cementdekvloeren  na 28 dagen en bij anhydriet vloeren 7 dagen (dit op aanwijzing van de leverancier van de anhydriet).
  • Alle verwarmingsgroepen in het vloerveld dienen gelijktijdig te worden opgewarmd en afgekoeld.
  • Het opwarmtraject vervangt niet een vochtmeting van een vloer maar versnelt het wel.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het laden
Aan het laden