Binnen één dag in dezelfde bekistingsmal storten


Concreet hield dit in dat de beton binnen acht uur een heel hoge aanvangsterkte moest hebben. Zodat de betonproducten, die erg dun en lang zijn, zonder beschadigingen ontkist konden worden en met een kraan te hijsen zijn.


Werking cement en hulpstoffen 

Om te begrijpen hoe je zeer snel hoge sterkten kunt realiseren, moet je weten hoe cement en hulpstoffen werken. Door cement en water samen te voegen ontstaat er een chemische reactie. Er groeien microscopisch kleine naalden en vezels uit de cementkorrel.

De cementkorrels die er vlak naast liggen krijgen vezels en naalden. De vezels en naalden groeien in elkaar. Door het in elkaar groeien van deze vezels wordt het beton hard. Het heeft allemaal dus niets met drogen te maken.

Hoe dichter de korrels bij elkaar liggen, hoe sneller de vezels in elkaar weven. Hoe groter de afstand tussen de cementkorrels, hoe langer de vezels moeten zijn en hoe zwakker het beton wordt. Binnen dit project was het belangrijk dat de cementkorrels dichtbij elkaar liggen. Dit hebben we bereikt door weinig water te gebruiken in het betonmengsel, zodat er minder water tussen de korrels komt.

Verwerkbaarheid 

Om te zorgen dat het beton hierdoor nog goed verwerkbaar bleef, is een speciale plastificeerder gebruikt om het beton zo vloeibaar te maken dat het beton zichzelf verdicht en uit zichzelf helemaal vlak vloeit. Dit beton wordt zelfdichtend beton genoemd.
Was het beton hiermee al na 8 uur te ontkisten? Het antwoord is… nee.

Speciaal cement moet worden toegepast om de snellere sterkte te krijgen. Dit cement is zeer fijn gemalen en heeft de juiste samenstelling voor een snelle chemische reactie. Mede door de fijne maling kunnen veel vezels ontstaan en wordt de verharding versnelt. Om dit te verwezelijken was het noodzakelijk om hulptstof, BMP versneller, eraan toe te voegen.


BMP versneller 

De meeste versnellers bestaan uit calciumcloride. Dit soort versnellers kunnen de wapening aantasten en corrosie veroorzaken. Deze versnellers mogen in gewapend beton niet gebruikt worden. De BMP versneller van Kiwitz heeft dit probleem niet en voldoet aan de normen.

De versneller bestaat uit minuscuul kleine vezeltjes die als een vaste stof in een vloeistof zweven. Het zijn dezelfde vezels als de vezels die uit een cementkorrel groeien (zie afbeelding 2).

Doordat de vezels in contact komen met het water in het beton gaan deze vezels ook groeien, net als de vezels uit de cementkorrel. Hierdoor komt meer warmte vrij in het beton, zodat de vezels in de hulpstof en ook de vezels uit de cementkorrel nog sneller gaan groeien.
Dit geeft, met de juiste plastificeerder, de juiste cementsoort en onze BMP versneller, een zodanige snelle betonsterkte dat onze klant na acht uur kon ontkisten en zo twee keer per dag kon storten in dezelfde bekistingsmal. En dit allemaal zonder dat de beton verdicht hoefde te worden met bijvoorbeeld, een trilnaald.


Wat was de betonsterkte na acht uur? 

Het beton heeft na acht uur dezelfde sterkte als beton dat gestort is op een bouwplaats en een maand oud is. Deze hoge sterkte is zelfs na vijf uur al te realiseren wanneer in het proces het beton wordt verwarmd tot +/-30 graden. En dit alles zonder het beton te hoeven verdichten.

Wilt u meer informatie over de BMP versneller of plastificeerder? Neem contact op via het contactformulier of bel met onze binnendienst: 0315 - 270 620


Aan het laden
Aan het laden