Kelderafdichting aan de buitenzijde

Heb je een vraag? Bel 0315 - 270 620

Kelderafdichting aan de buitenzijde

Hieronder vind je een algemeen advies over kelderafdichting buiten.Via onze advieswizard kun je eenvoudig de juiste producten en hoeveelheid bepalen voor de kelderafdichting buitenzijde. 

Deze werkomschrijving is gebaseerd op standaardsituaties.
Voor specifieke gevallen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.


Uitganspunten:

  • Afdichting aan buitenzijde wand

  • Waterbelasting: drukkend water


Algemeen
De ondergrond moet vorstvrij, vast, egaal, zonder teerpek, nesten, gapende scheuren, bramen en schadelijke verontreinigingen zijn.
Randen moeten afgeschuind en hoeken moeten gerond zijn. Naar buiten uitstekende mortelresten moeten worden weggekapt.
Cementlijm, mortelrestanten en andere onderdelen die de hechting reduceren moeten volledig worden verwijderd met een geschikt apparaat, b.v. diamant handschuurmachines.
De ondergronden moeten vrij van bouwpuin en aarde zijn.
De oversteek van fundamenten moet bijzonder zorgvuldig worden voorbereid.
Metselwerk en andere ondergronden mogen bij drukkend water geen grotere scheurbreedtes dan 1 mm hebben.
De verwerking kan op een droge of winddroge (maar wel zuigende ondergrond) gebeuren. Een vochtige ondergrond verlengt de drogingstijd.
De verwerking van bitumen afdichtingsproducten is mogelijk vanaf 3º C (object en omgevingstemperatuur)

Voorstrijken
Weber.tec 901, geconcentreerd bitumenemulsie.
De emulseie wordt in de verhouding 1:10 met water verdund en daarna met een rol of kwast opgebracht.

Schraplaag
Bij oppervlakken met poriën of andere  verstoringen in het oppervlak is een schraplaag met Kiwitz ADT 320 nodig om de vorming van luchtblazen in de dichtingslaag te voorkomen.
Verbruik: circa; 1,2 kg/mm laagdikte.

Dichtingslaag
Na droging van de voorstrijk en of schaplaag wordt een eerste laag Kiwitz ADT 320 aangebracht. In de nog verse laag wordt WEBER.SYS 981 ingebed en vervolgens direct een een tweede laag Kiwitz ADT 320 aangebracht.
Het verbruik voor de twee lagen samen is ca. 6 kg/m2 bij 4 mm laagdikte.

Bescherming/Drainage (optie)
MONTAPANEEL DM is met vlies gelamineerde drainage-/beschermende mat en geeft een beschermende laag voor de belastingen bodemvocht, opstuwend kwelwater en drukkend water.

Aanbrengen van PS-isolatieplaten
Bij niet drukkend water worden de plalen met 6 tot 8 lijmpunten Kiwitz ADT 320 (afhankelijk de grootte van de plaat) op de uitgeharde dichtingslaag verlijmd.
Bij drukkend water wordt Kiwitz ADT 320 gelijkmatig en volvlakking op de achterzijde van de PS-plaat aangebracht en worden deze zo verlijmd op de uitgeharde dichtingslaag.
Men dient erop te letten dat de platen op het horizontale deel van het fundament stabiel worden aangebracht. Hiervoor zijn speciale passtukken beschikbaar.
Het verbruik bij puntsgewijze verlijming is ca. 1 kg/m2 ; bij een volvlakkige verlijming is dat ca. 3 kg/m2.

Aanvullen
Na volledige uitharding (de duur hiervan is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid) van de dichtingslaag kunnen eventuuel beschermende en/of drainageplaten worden aangebracht en kan vervolgens het aanvullen van de bouwput en het uitschakelen van de grondwaterhuishouding enz. worden uitgevoerd.
Er mogen noch leem noch bouwpuin of grind direct tegen de uitgeharde afdichting worden gestort.
Men dient erop te letten dat de er geen (regen)water achter de afdichtingslaag kan komen.
De dichtingslaag dient tot het tijdstip van volledige uitharding te worden beschermd tegen vorst.

Terug naar boven