Advies voor afdichting van gebouwen, binnen, continue waterdruk, gutsend

Heb je een vraag? Bel 0315 - 270 620
1 Waar zoek je een oplossing voor?
2 Situatieschets
3 Producten & Instructies
3

Producten & Instructies

 • Producten
 • Accessoires
 • Instructies

Stappenplan

Kelderafdichting aan de binnenzijde, continue waterdruk

Kelderafdichting aan de binnenzijde, continue waterdruk

Onderstaand advies is gebaseerd op standaardsituaties en kan als volgt worden beschreven: Afdichting van een kelderwand aan de binnenzijde. De waterbelasting bestaat uit "continue drukkend water" (grond- of stuwwater, waterlagen).
Voorbeelden voor het toepassingsgebied: kelderwanden van metselwerk, die geheel of gedeeltelijk en afhankelijk van weersomstandigheden periodiek onder het hoogst mogelijke grondwaterpeil uit komen of die regelmatig in het grondwater staan.


In deze advieswizard wordt de benodigde hoeveelheid materiaal bepaald aan de hand van zo goed mogelijke inschattingen. Deze kunnen uiteraard afwijken van jouw situatie; je kunt daarom eenvoudig in de winkelwagen de bestelhoeveelheid naar eigen inzicht aanpassen op jouw situatie.
Heb je een vraag over dit advies of de benodigde hoeveelheid materiaal? Voor het passende antwoord kun je contact opnemen met één van onze medewerkers

Algemene ondergrondvoorbereiding

Algemene ondergrondvoorbereiding

Het afdichtingssysteem kan alleen goed functioneren als het wordt aangebracht op een zorgvuldig voorbereide ondergrond.

Alle bestaande pleisterlagen, verflagen, betegelingen e.d. moeten worden verwijderd.
Voegen ca. 2 cm uitkrabben.
Alle slecht hechtende en losse bestanddelen verwijderen door de ondergrond te borstelen met een staalborstel.

Aanbrengen horizontale afdichting

Aanbrengen horizontale afdichting

Om te voorkomen dat vocht door de capillairen in het metselwerk zijn weg omhoog zoekt, is het noodzakelijk dat er een horizontaal vochtscherm wordt gemaakt.
Dit vochtscherm wordt aangebracht boven het hoogst denkbare waterniveau. In het geval dat dit niveau niet bekend is en de gehele wand wordt afgedicht, wordt het vochtscherm aangebracht op maaiveld-hoogte.

Verwerkingsstappen:

 1. Bepaalde ter hoogte van het aan te brengen vochtscherm de dikte van de wand.
 2. Boor om de 10-12 cm gaten met een diameter van 12 mm in de voeg van de wand. De diepte van het boorgat is ca. 1-2 cm minder diep dan de wanddikte.
 3. Breng de spuitmond in tot op het einde van het boorgat.
 4. Vul het boorgat volledig met Kiwitz ADP 670 injectiecrème door het pistool langzaam terug te trekken, terwijl u op de pistoolhendel drukt.
 5. Boorgaten na de behandeling afwerken/sluiten met cementgebonden mortel.

Aanbrengen van dichtingsplug en holle kim

Aanbrengen van dichtingsplug en holle kim

Ter plaatse van de kim (de aansluiting van de wand en vloer) is meestal de hoogste vochtbelasting te verwachten, het betreft hier immers het laagste punt van de kelder.
Voor een goede waterdichtheid is het noodzakelijk om de kim open te hakken (minimaal 4x4 cm). Ook wordt ca. 15 cm van de dekvloer weggehakt.
Vervolgens wordt met weber.tec 933 een hechtlaag aangebracht door het materiaal met een borstel goed op de voorgenatte ondergrond in te borstelen. Op de verse hechtlaag wordt vervolgens met weber.tec 933 een uitvlaklaag en holle kim (straal 4-6 cm) aangebracht.

Aanbrengen van de eerste dichtingslaag (voorafdichting)

Aanbrengen van de eerste dichtingslaag (voorafdichting)

In het geval dat de wand een grote waterdoorslag vertoond (waterdoorbraak) kan deze worden gedicht met weber.tec 935.

Weber.tec 935 is een snelwerkende stopmortel die na droging moet worden afgewerkt met een aanvullend en permanent dichtingssyteem.

Werkwijze:
Waar mogelijk (dus op de plekken waar geen water doorkomt) wordt de wand voorzien van een laag weber.tec 933 (minimaal 10 mm dik aangebracht).
Na droging van de weber.tec 935 (ca. 1-2 uur) wordt de watervoerende plek zodanig opengehakt dat de voegdiepte minimaal 3 tot 4 maal de voegbreedte is.
Vervolgens wordt onder toevoeging van water aan het droge poeder weber.tec 935 met de hand (denk aan handschoenen!!!) een aardvochtige mortel gemengd en in een voor de doorbraak geschikte vorm gekneed.
Het materiaal wordt in de watervoerende plek gebracht en ingewerkt. Hierbij wordt de mortel zo lang met de hand op de plaats gedrukt totdat deze ondanks de waterbelasting op zijn plaats blijft en de ondergrond afdicht.
Aangrenzende en nog watervoerende gebieden worden aansluitend stukje voor stukje afgedicht, net zo lang tot de gehele waterdoorbraak is verholpen.

Aanbrengen dichtingslaag

Aanbrengen dichtingslaag

Het aanbrengen van de dichtingslaag gebeurd met een borstel en bestaat uit het aanbrengen van minimaal 2 lagen weber.tec 930. De tweede laag kan worden aangebracht als de eerste niet meer wordt beschadigd.

Aanbrengen van de hechtlaag

Aanbrengen van de hechtlaag

Het aangebrachte dichtingssyteem is geen optimale ondergrond voor een afwerklaag.
Om toch een afwerklaag aan te kunnen brengen is dus een hechtlaag noodzakelijk.

Hiertoe wordt met de vlakke zijde van een spaan een kras- of contactlaag aangebracht met weber.tec 933. Vervolgens wordt direct daarna (dus nat-in nat) met de getande zijde van een spaan een laag weber.tec 933 opgekamt. Deze laag wordt niet gladgestreken maar dient met de rillen uit te harden.

Aanbrengen van een afwerkingslaag

Aanbrengen van een afwerkingslaag

De keuze voor de afwerklaag is mede afhankelijk van de toepassing van de kelder.
Als het een opslagruimte betreft die niet wordt verwarmd, is de kans op condensatievocht nihil en kan worden uitgevlakt met Deitermann UM.

Wordt de ruimte gebruikt als leefruimte en wordt er wel verwarmd dan moet er een uitvlakmortel worden toegepast die condensatievocht opneemt en weer afstaat als de ruimteomstandigheden dat noodzakelijk maken. Hiervoor adviseren wij weber.san 954.

In de calculator wordt gerekend met Kiwitz MRT 320 maar deze afwerking kan in de calculator eenvoudig worden uitgewisseld met het alternatief weber.san 954.

Bedrijfspresentatie

 • Sinds 1954 servicegericht vanuit partnerschap.
 • Voor 15.00 uur besteld, volgende werkdag geleverd.
 • Vanaf € 150,- gratis verzending
usps
Terug naar boven