Wandtegelwerk op beton, lichte waterbelasting, groot formaat tegels

Heb je een vraag? Bel 0315 - 270 620
1 Waar zoek je een oplossing voor?
2 Situatieschets
3 Producten & Instructies
3

Producten & Instructies

  • Producten
  • Accessoires
  • Instructies

Waterdicht Tegelwerk: Hoe krijg je dat voor elkaar?

Tegelwerk is niet per definitie waterdicht. Om het wel gegarandeerd waterdicht te maken zijn relatief kleine investeringen nodig om grote schadeposten te voorkomen.
In de animatie wordt uitgelegd hoe wand- en vloertegelwerk gegarandeerd waterdicht kan worden gemaakt.

Stappenplan

Tegels verlijmen op een betonwand; lichte waterbelasting, groot formaat tegels

Onderstaand advies is gebaseerd op standaardsituaties en kan als volgt worden beschreven: Wandtegelwerk op een betonwand in een binnensituatie waarbij een lichte waterbelasting te verwachten is. De toe te passen tegels zijn keramisch, geëxtrudeerd of droog geperst (confom NEN-EN 14411).
De belasting van het tegelwerk is normaal, huiselijk gebruik. Voorbeelden voor het toepassingsgebied: badkamerwand of douchewand (woningbouw).


In deze advieswizard wordt de benodigde hoeveelheid materiaal bepaald aan de hand van zo goed mogelijke inschattingen. Deze kunnen uiteraard afwijken van jouw situatie; je kunt daarom eenvoudig in de winkelwagen de bestelhoeveelheid naar eigen inzicht aanpassen op jouw situatie.
Heb je een vraag over dit advies of de benodigde hoeveelheid materiaal? Voor het passende antwoord kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Voorbehandeling van de ondergrond

Verwijder alle hechtingsverminderende bestanddelen van de ondergrond.
Voor het ontvetten van de ondergrond adviseren wij Kiwitz RNG 100. Het verbruik is afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij een lichte vervuiling is de dosering 0,1 lt per 5 lt water, bij een zware vervuiling is dat 0,5 lt per 5 lt water.
In deze wizard wordt gerekend met een verbruik van 0,1 lt per m2.

Indien het een zeer dichte betonoppervlakte betreft die nauwelijk vocht opneemt, dient deze eerst stofarm gestraald te worden.

Gronderen van de ondergrond

Indien de betonoppervlakte voldoende open is en vocht opneemt, dient deze te worden voorgestreken met Kiwitz PRM 110.

Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
In de wizard wordt gerekend met een verbruik van 0,15 kg per m2.

Afdichting van de wand-wand en wand-vloer voegen

Wand en vloer, maar ook wanden onderling zullen verschillend werken (krimpen/uitzetten) als gevolg van bijvoorbeeld temperatuurverschillen. Om scheurvorming in de voeg te voorkomen zal de aansluiting tussen deze bouwdelen dus flexibel afgedicht moeten worden. In het geval van waterbelasting zullen er ook aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden om de waterdichtheid te kunnen blijven garanderen.

Afdichting van binnen- en buitenhoeken

Voor het eenvoudig waterdicht maken van haakse hoeken in tegelwerk zijn passtukken beschikbaar die net als de kimband met kimpasta worden verlijmd op de ondergrond. Er zijn binnen- en buitenhoeken beschikbaar.
In de wizard wordt van beide passtukken één exemplaar in de materiaallijst opgenomen, de aantallen zijn eenvoudig op de door jou gewenste hoeveelheid aan te passen.

Afdichten van doorvoeren

Voor het eenvoudig waterdicht maken van doorvoeren die zijn opgenomen in wand- of vloertegelwerk zijn passtukken beschikbaar die net als de kimband met kimpasta worden verlijmd op de ondergrond. Er zijn manchetten beschikbaar voor leiding- en vloerafvoerdoorvoeren.
In de wizard wordt van beide passtukken één exemplaar in de materiaallijst opgenomen, de aantallen zijn eenvoudig op de door jou gewenste hoeveelheid aan te passen.

Afdichting van het oppervlak

Tegelwerk is onderhevig aan krimp en uitzetting als gevolg van bijvoorbeeld termperatuurwisslingen. Dit kan tot gevolg hebben dat na verloop van tijd het tegelwerk niet (meer) waterdicht zal  zijn en kan water door minuscule scheurtjes en naden in het tegelwerk in de ondergrond dringen. Door de ondergrond voor het betegelen te behandelen met een dichtingsproduct wordt deze duurzaam beschermd tegen waterintrede.
Door het aanbrengen van 2 lagen Kiwitz ADT 210 (het verbruik is 0,6 kg/m2 per laag) is de ondergrond blijvend beschermd tegen vocht en is blijvend waterdicht tegelwerk mogelijk.

Verlijmen van de tegels

Indien de ondergrond of de toe te passen tegel geen vocht kan opnemen, adviseren wij om een cementgebonden poederlijm toe te passen (Kiwitz LMN 540).

Voegen van de tegels

Bij wandtegelwerk adviseren wij weber.fug 875F. De minimale voegbreedte bedraagt 3 mm. Het verbruik is afhankelijk van de voegdimensies.
In de wizard wordt voorgesteld om met de kleur cementgrijs te werken. Wil je een andere kleur, dan kies je die eenvoudig uit de lijst met alternatieve kleuren.

Voorbereiding van de kitvoeg

Voor een goede hechting van de aan te brengen kit is het belangrijk dat de te vullen voeg schoon en droog is. Het toepassen van de juiste rugvulling voorkomt een drie-vlakshechting.
Na het plaatsen van de rugvulling wordt een primer op de voegflanken aangebracht voor een optimale hechting van de kit.

Afkitten

Voor het afkitten van bijvoorbeeld de aansluitvoegen of dilatatievoegen adviseren wij Kiwitz KTN 350. Dit product is leverbaar in diverse kleuren welke zijn afgestemd op de kleur van de voegmortel.
Wil je een andere kleur dan de kleur die wordt voorgesteld? Via de knop > Alternatief vind je eenvoudig alle beschikbare kleuren.
In de wizard wordt gerekend met een verbruik van 0,1 lt kit per m1.

Aandachtspunten bij dit advies

De ondergrond dient vrij te zijn van bekistingolie, curing en/of cementhuid. Indien nodig dient de ondergrond te worden gestraald of geschuurd.
Vers gestorte beton heeft de grootste krimp in de eerste 3 maanden. Daarom is het niet raadzaam tijdens deze periode tegelwerkzaamheden direct op beton uit te voeren. Het is mogelijk tegelwerk te ontkoppelen van beton, neem hiervoor contact op met Kiwitz B.V.
Voor o.a. het maximale restvochtgehalte en de minimale leeftijd van de betreffende ondergrond verwijzen wij naar ‘algemene richtlijnen ondergrond’.
Pas op met scheuren in de ondergrond. Deze moeten eerst nader onderzocht (en welicht gesloten) worden alvorens je gaat betegelen.

Ten behoeve van kruip (dit is de vervorming bij gelijkblijvende belasting) moet men voldoende dilateren. Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen voor dilatatievoegen:

  • Bij alle in- en uitwendige hoeken, wand- en vloeraansluitingen, doorgangen, overal waar twee verschillende ondergronden samenkomen, bij overige aansluitingen zoals kolommen en alle reeds bestaande dilatatievoegen (ook welke reeds zijn aangebracht in de ondergrond), dient men in het tegelwerk een bewegings-/dilatatievoeg aan te brengen welke doorgezet wordt tot op (in) de ondergrond.
  • Zoveel mogelijk symmetrische vakken aanhouden waarbij de lengte/breedte verhouding van 1:2 niet mag worden overschreden.
  • Tegelvlakken niet groter dan 40 m2; waarbij de langste lengte niet groter is dan 8 m1.
  • De noodzaak tot dilateren komt voort uit een complexe combinatie van factoren. Het constructief gedrag van verschillende bouwmaterialen en de omstandigheden tijdens het bouwproces alsook na ingebruikname is zeer bepalend voor het krachtenspel in de constructie en totale opbouw.
  • Plaats tegels nooit strak in de hoeken. Aanwezige randisolatievoegen en dilatatievoegen voldoende (ca. 8 mm) vrijhouden en met siliconen afdichten of pas dilatatieprofielen toe.
  • De exacte plaatsbepaling voor dilataties kan per situatie / project verschillen en dient dan ook te worden bepaald volgens advies van de constructeur.

Terug naar boven